به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،کارمزد ارسال پیامک برای مشتریان حقیقی ۱۲۰ هزار ریال و برای مشتریان حقوقی ۱۵۰ هزار ریال تعیین شده است.
بر این اساس مشتریان جدید که در سامانه متمرکز بانکی تعریف می شوند و افتتاح حساب می کنند و درخواست ارسال پیامک واریز یا برداشت را دارند، کارمزد آبونمان به ازای ماه های باقیمانده سال محاسبه و دریافت می شود.
از سوی دیگر از مشتریانی که در زمان ثبت اسناد ، سپرده آنها فاقد موجودی باشد یا درخواست عدم ارسال پیامک دارند، کارمزدی کسر نمی شود.