به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در این پیام از همکاری صادقانه مهندس نعمتی با این دبیرخانه و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که نتیجه آن ایجاد یا گسترش خدمات دولت الکترونیکی برای هم میهنان عزیز و کاهش مراجعات شهروندان و پیشگیری از جعل و فساد است، قدردانی کرد.