به گزارش اکونا پرس،

در این پیام آمده است ؛ افزایش سرمایه 600 درصدی و ارتقای جایگاه ده رتبه ای در صنعت بیمه و کسب رتبه سوم در بیمه های خصوصی، کسب توانگری مالی سطح یک و افزایش توانگری مالی شرکت از 102 درصد به 238 درصد ، اخذ رتبه نخست ظرفیت مجاز نگهداری در هر ریسک در بین شرکتهای خصوصی صنعت بیمه ، افزایش قابل توجه پرتفوی شرکت و اخذ قرارداد با ۵ وزارتخانه ، کسب روابط عمومی برتر صنعت بیمه و افزایش 2000 درصدی تولید و انعکاس محتوای تبلیغاتی و رسانه ای نمونه ای از همکاری تیمی کارمندان بیمه رازی است که اگر همت و همکاری مضاعف بخشهای مختلف شرکت وجود نداشت، نمی توانستیم در مدت کوتاه این افتخارات ارزشمند را کسب عمل کنیم.