به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، علیرغم تحریم گسترده بانک های ایرانی، سیستم سوئیفت یا انجمن خدمات مالی بین المللی، در تمام شعب ارزی بانک کشاورزی همگام با سایر بانک های نام آورجهان به روزرسانی شده و درحال حاضر بانک کشاورزی با جدیدترین نسخه سوئیفت در حال خدمت رسانی است.

همچنین بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی  در اردیبهشت ماه سال جاری ، همگام با استانداردهای روزآمد و به منظور افزایش شفافیت بانکی در حواله های مشتریان ، پیش از مهلت مقرر جهانی،  به عنوان نخستین بانک ایرانی موفق به اجرای جدیدترین سرویس تحت عنوان  Universal payment confirmations : The Basic Tracker شد که به بانک های کارگزار طرف معامله این امکان رامی دهدکه به جای استعلام های زمانبر و مکاتبات طولانی ، از آخرین وضعیت حواله های مشتریان، اعم از تاریخ واریز به حساب، کارمزدها یا سایر جزئیات آگاه شوند .

این گزارش می افزاید: کسب رتبه نخست در زمینه اعتبارات اسنادی در نظام بانکی کشور از دیگر موفقیت های حوزه بانکداری بین الملل بانک کشاورزی است و بر اساس گزارش بانک مرکزی، 32 درصد(حدود ثلث) از حجم کل عملیات اعتبارت اسنادی کشور در سال 1399 توسط بانک کشاورزی انجام شده است.

شایان ذکر است به دلیل همین توفیق و هم زمان با روز کارمند، مدیران ارشد بانک کشاورزی از هشت تن از کارکنان نمونه شعب ارزی این بانک در سطح کشور قدردانی کردند.