به گزارش اکونا پرس،

پیرو ارائه به هنگام گزارشات مالی و انجام به موقع افشاهای مورد نیاز منطبق با دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال فرابورس ایران و بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ کمیته درج فرابورس ایران که طی ابلاغیه شماره ۳۰۲۴/ش/۰۰ توسط مدیر محترم نظارت بر ناشران بازار پایه، بصورت رسمی اعلام شده است، نماد معاملاتی برخی از شرکت ها از جمله "وحافظ" از تابلوی پایه نارنجی به تابلوی پایه زرد منتقل و بلافاصله پس از اعلام نهاد ذیربط در تابلوی مذکور قابل معامله خواهد بود.