به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، در سال زراعی جاری 128 هزار و 722 تن کلزا به ارزش 13 هزار میلیارد ریال خریداری و وجوه آن به حساب کلزاکاران واریز شد.

بر اساس این گزارش، 501 مرکز خرید در کشور، بالغ بر 128 هزار و 722 تن کلزا به ارزش 13 هزار میلیارد ریال را در قالب 37 هزار 518 محموله از کشاورزان خریداری کرده اند.