به گزارش اکونا پرس،

آفتاب خاورمیانه یکی از محصولات رسانه‌ای بانک خاورمیانه است که به صورت فصلنامه تحلیلی و با محوریت مسائل بانکی، کسب و کار و اقتصادی منتشر می‌شود.

مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها محور اصلی این شماره نشریه است که در آن به موضوعات الزامات گوناگونی نیروی کار، گزارشگری پایداری، بحران آب به عنوان مسئله اجتماعی پرداخته شده است.

در دو پرونده بانکی و اقتصادی نیز موضوعاتی مانند نبایدهای اقتصادی دولت سیزدهم، بیکاری در ایران و جهان، بروز و ظهور گاوکوین‌ها، رابطـه بین آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی، نئوبانک‌ها و تحول مدل کسب‌وکار بحث و بررسی شده است. 

همچنین برخی از مهم‌ترین داده‌های جهانی کرونا و اقتصاد مانند نرخ سودآوری شرکت‌های واکسن‌سازی، هزینه‌های اقتصادی تاخیر در واکسیناسیون عمومی، میزان گسترش واکسن‌های چینی در جهان و... در قالب چند اینفوگرافیک به تصویر کشیده است.