به گزارش اکونا پرس،

خانم زهرا محمدی پور در ادامه و ضمن ابراز خرسندی از دستاورد حاصل، عنوان داشتند،  بر اساس آیین نامه شماره ۶۹  شورای عالی بیمه هر سال سطح توانگری مالی محاسبه می شود و شرکت های بیمه بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده، در انتهای سال مورد ارزیابی و  اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی قرار گرفته و به تایید و تصویب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می‌رسد.  بر همین اساس و پیرو اقدامات انجام شده و شرایط حاکم بر داراییها و بدهیهای شرکت بیمه حافظ و حسب تایید و اعلام بیمه مرکزی طی نامه شماره 1400/402/97590  مورخ 29/06/1400، توانگری شرکت بیمه حافظ با سطح یک، مورد تایید قرار گرفت. این سطح از توانگری (بالاترین سطح ارزیابی موجود در شرکتهای بیمه) به منزله توانایی کافی هر شرکت بیمه در ایفای تعهدات خود می باشد.

محمدی پور در این خصوص افزود:  بیمه حافظ همواره در صدد است تا با تلاش در حفظ سطح یک توانگری مالی در کنار سایر اهداف و برنامه های راهبردی خود همچون رشد میزان فروش با ریسک منطقی و گسترش بازارهای بیمه گری از طریق توسعه و تقویت شبکه فروش، پرداخت به موقع تعهدات قانونی و خسارات و ارائه خدمات و محصولات نوین بیمه ای حضور با کیفیتی در صنعت معظم بیمه داشته باشد.