به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در دومین جلسه کمیته بانکداری اسلامی این بانک گفت: تأمین مالی از طریق اجرای بانکداری اسلامی و مشارکت در انجام پروژه ها و فعالیت های تولیدی، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور دارد. 
اسماعیل لله گانی با بیان این مطلب افزود: بانکداری اسلامی با فراهم کردن زمینه و بستر مشارکت در تأمین مالی طرح ها، به عنوان عنصر ضروری و حیاتی در فعالیت های تولیدی می تواند سیستم اقتصادی کشور را از رکود به سوی توسعه و شکوفایی سوق دهد. 
وی افزود: در این طرح، بانک واسطه تأمین سرمایه به واحد های تولیدی است و از طریق جمع آوری سرمایه های خرد و تشویق سپرده گذاران به مشارکت در پروژه ها و طرح ها، به توسعه و رونق فعالیت های تولیدی و اشتغال زایی کمک می کند.
لله گانی تصریح کرد: ساختار اجرای طرح تأمین مالی از طریق بانکداری اسلامی در بانک رفاه کارگران طراحی شده است که بر اساس آن ابتدا پروژه های دارای توجیه فنی و اقتصادی از طریق ساز و کار مشخصی شناسایی شده، سپس در قالب فراخوان عمومی از سپرده گذاران به منظور مشارکت در آن ها دعوت به عمل می آید.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد:  منابع و سپرده ها در صندوق مشخصی مانند صندوق امید رفاه جمع آوری و سپس این منابع برای اجرای پروژه ها و طرح های تولیدی و اقتصادی به کار گرفته می شود. 
لله گانی در پایان تأکید کرد:  شرایط و موقعیت مناسبی برای همکاری و هم افزایی بین سازمان ها و بخش های مختلف شکل گرفته است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح، شاهد اثرات مثبت آن در زیرساخت های اقتصادی کشور باشیم.