به گزارش اکونا پرس،

در همین راستا امروز زنگ_بیمه توسط بیمه آرمان با همکاری بیمه مرکزی ج.ا.ا در مدارس خراسان جنوبی – بیرجند بصدا درآمد