به گزارش اکونا پرس،

شرکت بیمه معلم همگام با صنعت بیمه کشور، با اهتمام به اجرای این رویداد مطابق سال‌های گذشته، با حضور کارشناسان توانمند خود و اجرای برنامه‌های خاص در فضای شاد تاثیر خود را بر عمومی کردن مفاهیم بیمه‌ای می‌گذارد. 

قابل ذکر است این مراسم بدلیل شیوع ویروس کرونا، با حضور دانش‌آموزان و اولیای ایشان به صورت نمادین برگزار می‌شود.

گزارش تکمیلی (مستند تصویری) اقدامات بیمه معلم متعاقبا به نظر خواهد رسید.