به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی؛ دکتر کریمی در جمع کارکنان ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات ایشان در پیشبرد امور شرکت، گفت: به فضل الهی و با همت و تلاش مضاعف مدیرعامل واعضای محترم هیئت مدیره، اتفاقات بسیار خوبی در آینده نزدیک برای شرکت رقم خواهد خورد.
در جریان این بازدید، رئیس و کارکنان شعبه کاشان نیز مسائل و مشکلات خود را با ایشان در میان گذاشتند و دکتر کریمی ضمن وعده ترفیع مشکلات و ارائه راهکارهای لازم، بر تحقق بودجه تکلیفی؛ وصول مطالبات، افزایش پرتفوی و فروش نقدی در ماههای پایانی سال تأکید کرد.