به گزارش اکونا پرس،

به نقل از بانکداری ایرانی، موسسه اعتباری ملل که این روزها درگیر افزایش سرمایه 10 هزارمیلیاردی خود برای بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک‌های موجود، استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود، افزایش ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های سودآوری و حفظ توان رقابت‌پذیری در صنعت بانکداری بوده و مجوزهای لازم را اخذ کرده است، در حوزه سودآوری و کسب درامد نیز شرایط خوبی را پشت سر می‌گذارد.

این موسسه در پایان سال 99 موسسه 10 هزار میلیارد ریال بوده که قرار است به 20 هزار میلیارد ریال برسد همچنین شایان‌ذکر است که کفایت سرمایه بانک 1،45 درصد است که با این افزایش سرمایه رشد جهشی خواهد داشت.

در هشت‌ماهه منتهی به آبان 1400 موسسه ملل 168 هزار میلیارد ریال تسهیلات با سرفصل مشارکت مدنی پرداخت کرده است که از این میزان تسهیلات که حدود 65 درصد از کل تسهیلات موسسه بوده است، 29 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

درمجموع این موسسه در هشت‌ماهه موردبررسی 266 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات داشته که در پی آن 36 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

نکته جالب‌توجه اینکه در آبان 1400 موسسه ملل طی یک ماه مبلغ پنج هزار میلیارد ریال درامد از محل تسهیلات کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته است.

مانده سپرده موسسه ملل در این دوره هشت‌ماهه موردبررسی، مبلغ 317 هزار میلیارد ریال بوده که از بابت آن 35 هزار میلیارد ریال سود به سپرده‌گذاران پرداخت‌شده است.

بالاترین سپرده متعلق به‌حساب سپرده بلندمدت یک‌ساله بوده که حدود 60 درصد از کل سپرده را به خود اختصاص داده است.

از دیگر اقدامات موسسه ملل در روزهای اخیر فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه است. هرچند قیمت نهایی سهام شرکت مشخص نشده اما تأثیر زیادی این رخداد بر شرکت خواهد گذاشت تا جایی که شرکت مجاب شده است تأثیر آن را اطلاع رسانی کند.