به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد توسط مدیریت های شعب حاضر در جلسه، عملکرد این واحدها بر اساس شاخص های کمی تعیین شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مدیرعامل بانک در این جلسه به استفاده از تجربه استان هایی که در شاخص ها عملکرد خوبی داشته اند ، توسط سایر استان ها تاکید کرد و رهنمودهای لازم برای هماهنگی در اجرای برنامه بانک در ماه های پایانی سال را اعلام نمود و گفت: باید از زمان پیش رو برای تحقق کامل برنامه بانک در سال ۱۴۰۰، استفاده بهینه ای داشته باشیم.