به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر حسین مهری به اتفاق هیأت همراه در این سفر از طرح های بزرگ استان که از سوی بانک صنعت و معدن تأمین مالی شده است، بازدید می کند و در دیداری که با حضور مدیران ارشد ستادی و مدیر استانی این بانک با کارآفرینان و صنعتگران استان دارد در خصوص نحوه تأمین مالی بهینه بنگاه های اقتصادی و تولیدی تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید.
ارائه مشاوره های تخصصی، بررسی موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و دیدار با مدیران استانی مرتبط از دیگر برنامه های مدیرعامل این بانک در سفر به استان خوزستان خواهد بود.