به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه میهن؛ در این جلسه رسول آریان پور مدیرعامل بیمه میهن، سعید افشاری مدیرعامل بیمه توسعه، وحید عزیززاده معاون فنی و حقوقی صندوق تأمین خسارت های بدنی و عباس لطفی مقدم و فرشید پورکاویان به عنوان اعضای جدید کمیسیون حقوقی سندیکای بیمه‌گران انتخاب شدند.

همچنین در جلسه ای با حضور و تصویب اعضای جدید کمیسیون حقوقی سندیکای بیمه گران، سعید افشاری به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد. سندیکای بیمه گران ایران دارای پنج کمیسیون تخصصی شامل کمیسیون های فنی، مالی، حقوقی، فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری است.