به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، با توجه به افزایش مبلغ دیه در سال جاری، آن دسته از بیمه گذاران بیمه های شخص ثالث و حوادث راننده بیمه آسیا که بیمه نامه خود را در سال ۱۴۰۰ خریداری کرده و اعتبار آن از سال 1400 شروع شده وتا سال ۱۴۰۱ ادامه دارد، نیاز به دریافت الحاقیه ندارند.
 
این گزارش می افزاید، ولی آن دسته از بیمه گذارانی که اعتبار بیمه نامه ایشان در سال1401 آغاز شده و با تعهدات سال قبل خریداری کرده اند، می بایستی با مراجعه به نمایندگی ها یا شعب بیمه آسیا، نسبت به دریافت الحاقیه مربوطه اقدام کنند.
 
قابل ذکر است، نرخ پایه حق بیمه شخص ثالث در سال جاری 4 واحد کمتر از درصد افزایش میزان دیه محاسبه و اعمال می شود.
 
بنابر این گزارش، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، قیمت دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
 
گفتنی است، با توجه به افزایش نرخ دیه به میزان یک‌سوم در ماه‌های حرام (ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب) میزان دیه دراین ماه‌ها ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.