به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، رضایی اظهار داشت: دراجرای این قانون و از چهارم اسفند ماه سال 1400 تا 30 فروردین سال 1401 سود و متفرعات بیش از 122 هزارفقره از تسهیلات بدهکاران مشمول این قانون به مبلغی بیش از 18958 میلیارد ریال بخشوده و به حساب مطالبات از دولت منظور شده است.

وی افزود: کشاورزانی که از بانک کشاورزی تسهیلاتی در بخش تولید دریافت کرده اند و موعد پرداخت اقساط آنان در فاصله زمانی اول مهرماه1396 تا 29 اسفند سال 1400 قراردارد و به علت وقوع خشکسالی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده اند، مشمول استفاده از این مساعدت می شوند.

رضایی خاطرنشان کرد: شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور، پس از معرفی کشاورزان خسارت دیده از سوی شورای بررسی خسارت استان ها، با مشمولان این قانون مساعدت و  بدهی آنان را تعیین تکلیف خواهند کرد.