به گزارش اکونا پرس،

براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، بانک اقتصادنوین در فروردین ماه سال 1401 موفق شد، 19 هزار و 796 میلیارد ریال درآمد عملیاتی محقق کند که نسبت به فروردین ماه سال گذشته 48 درصد افزایش داشته است. همچنین مبلغ 18 هزار و 25 میلیارد ریال هزینه ناشی از این عملیات بوده که نتیجه آن یک هزار و 771 میلیارد ریال سود خالص از عملیات واسطه گری پولی است که نصیب این بانک شده است. 

همچنین منابع و مصارف بانک اقتصادنوین در اولین ماه سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، به ترتیب حدود 40 و 43 درصد رشد داشته که نشان از  افزایش حجم عملیات و روند رو به رشد این بانک دارد.