به گزارش اکونا پرس،

به  نقل از روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از بورس 24، شرکت بیمه تعاون در مدت 2 ماهه سال 1401 حدود 159 میلیارد تومان درآمد حق بیمه شناسایی کرد که 89 میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه است.