به گزارش اکونا پرس،

مشتریان پس از مراجعه به آدرس اعلام شده می‌توانند با وارد کردن اطلاعات درخواستی شامل کد ملی یا شماره تلفن همراه صاحب حساب/امضاکننده/ذینفع از دو شیوه «اطلاعات چک» و «کد رهگیری چک برگشتی» نسبت به استعلام مبالغ مسدود شده حساب‌ها بابت چک برگشتی اقدام کنند.