به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران: براساس ارزیابی صورت گرفته؛ شعب راور استان کرمان، بندر گز استان گلستان و خرمشهر استان خوزستان با بالاترین نسبت صدور کارت‌های مروارید و مروارید پلاس به عنوان  شعب موفق این طرح انتخاب شدند.
شایان ذکر است: برنامه ارزیابی شعب در حوزه کارت مروارید و مروارید پلاس بر اساس مدل ارزیابی مذکور و برای دوره شش ماهه ابتدای سال جاری مجددا انجام و شعب موفق در راستای این مهم معرفی و کارکنان آن مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت.