به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی، بر اساس مصوبه هیات دولت و به موجب ابلاغیه کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی برق، ساعت حضور بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از 21 خرداد ماه الی 3 شهریورماه سالجاری در سراسر کشور تغییر کرد. بر همین اساس ساعت کار مدیریت های شعب، شعب و واحد های ارزی، به شرح ذیل اعلام می شود:

ایام هفته

ساعت کار پرسنل

ساعت ارائه خدمات به مشتریان

شنبه لغایت چهارشنبه

7 الی 13:30

7:15 الی 13:30

پنجشنبه

7 الی 12:30

7:15 الی 12:30