به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این نشست که با حضور اعضاء کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران و به میزبانی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار شد؛ سیدمجید بختیاری، رئیس کمیسیون به ارائه گزارش بررسی طرح شرکت تجارت الکترونیک آرمان در خصوص اپراتور مشترک پروژه نسخ الکترونیکی درمان پرداخت.

بررسی وضعیت حفظ و تأمین نیروهای IT مورد نیاز شرکت‌های بیمه و ارائه گزارش کمیته کسب و کار دیجیتال سندیکا از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.