به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی؛ در این جلسه قاسم خواجوئی بافتی مدیر شعب استان های هرمزگان و کرمان هدف از برگزاری جلسه را حرکت در جهت پیشرفت منطقه و رسیدن به نقطه مطلوب در جهت ارائه بهینه خدمات به مشتریان بر شمرد و بر بکارگیری از همه ابزارها، امکانات و استفاده از توان کلیه همکاران نسبت به بازاریابی منسجم در این راه تاکید کرد. 

خواجوئی بافتی از همکاران خواست کلیه شعب حداقل در ماه یک جلسه با مشتریان برتر داشته باشند و به طور جدی موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

در ادامه جلسه مهدی تورکی معاون شعب استان های کرمان و هرمزگان به تشریح آمارهای عملکرد شعب پرداخت و بر برگزاری جلسات روزانه با پرسنل شعب و ارسال صورتجلسه به مدیریت تاکید کرد. 

تورکی آگاهی کامل همکاران در حوزه بانکداری مدرن، همراه بانک و اینترنت بانک را از اولویت اصلی بانک بیان کرد و از آنان خواست تا در این حوزه تسلط کامل را کسب کرده و به مشتریان منتقل کنند. 

معاون منطقه بر توجه همکاران شعب به پتانسیل های موجود تاکید کرد و گفت: با تلاش و برنامه ریزی دقیق می توانید به جایگاه واقعی خود در شبکه بانکی را بدست بیاورید.