به گزارش اکونا پرس،

به اطلاع سپرده گذاران محترم می رساند:چنانچه سود قطعی بیشتر از سود علی الحساب پس از کسر حق الوکاله حاصل گردد، مابه التفاوت مبلغ مزبور متناسب با مانده و مدت هر یک از سپرده ها پرداخت خواهد شد.

هیات‌مدیره