به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی به منظور حمایت و توان بخشی به طرح های خود اشتغالی فراگیر ملی و مشاغل خانگی و همچنین توسعه بازارهای کسب و کار از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه سال جاری در مجموع بیش از 6 هزار و843 فقره تسهیلات به ارزش 4 هزار و 499 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها، سربازان ستاد نیروهای مسلح و گروه های هدف سازمان های حمایتی و صاحبان مشاغل مورد حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.
توان بخشی اقشار ضعیف و گروه های هدف سازمان های حمایتی یکی از اولویت های مهم این بانک است و از این رو فقط طی مدت یاد شده 3 هزار و 885 فقره تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تخصیص یافته که ارزش ریالی این تسهیلات بالغ بر 2 هزار و 722 میلیارد ریال بوده است.
لازم به یاد آوری است، بانک ملی ایران طی 12 ماه سال گذشته، در مجموع تعداد 44 هزار و 582 فقره تسهیلات خود اشتغالی به ارزش 27 هزار و 909 میلیارد و 335 میلیون ریال به گروه های هدف سازمان های حمایتی و صاحبان مشاغل مورد حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.