به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، مرادی مدیر بیمه های عمر و مستمری شرکت بیمه "ما"  با تایید این خبر گفت: در راستای اجرای مواد آیین نامه 68 شواری عالی بیمه، در سال 1400  نرخ سود مشارکت در منافع 22.39 درصدی را برای اندوخته بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری محاسبه و به حساب بیمه نامه های مشمول واریز شد.

مرادی همچنین افزود: امکان مشاهده مبلغ سود مشارکت در منافع برای نمایندگان و بیمه گذاران از طریق سایت تخصصی بیمه های زندگی به آدرس   https://life.bimehma.com/panel/ وجود دارد.