به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر احمد بهاروندی در مراسم معارفه معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمانی ضمن تاکید بر با اهمیت خواندن برنامه ریزی بلند مدت برای سازمان ها خاطر نشان کرد: برنامه ریزی یکی از مهم ترین ارکان رسیدن به هدف است و باید با برنامه ریزی های بلند مدت از مخدوش شدن و تحت شعاع قرار گرفتن برنامه های سازمان جلوگیری کرد.

وی خطاب به طاهر پور گفت: باید با نگاه زیر ساختی به سمت برنامه ریزی های بلند مدت برویم تا بانک را از موضوعات و تکانه های تحمیلی دور کنیم.
محمدرضا خورسندی عضو هیات مدیره بانک نیز، معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمانی را موتور محرک سیستم خواند و تاکید کرد: همکاری و هماهنگی با بخش فناوری اطلاعات زمینه ساز بهترین تصمیمات سازمانی است و استفاده از تجربیات گذشته موجب می شود موفق تر عمل کرد.تلفیق تجربه گذشته و نوآوری موجب تحول در بانک خواهد شد.