به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک سرمایه روز پنج شنبه مورخ 30 تیر ماه 1401 با حضور حدود 45درصد از صاحبان سهام، به حدنصاب نرسید و برگزاری مجمع به زمان دیگری موکول شد.

شایان ذکر است آگهی دعوت به جلسه بعدی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک سرمایه پس از دریافت تاییدیه بانک مرکزی به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.