به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، صفرزاده در خصوص تعهدات وحق بیمه این بیمه نامه نیز گفت: براساس این طرح، پوشش فوت به هر علت 10میلیون تومان، فوت ناشی از حادثه 50 میلیون تومان، جبران هزینه درمان ناشی از حادثه 3 میلیون تومان، جبران هزینه درمان ناشی از بیماری 2 میلیون و 500 هزار تومان است و حق بیمه این تعهدات مبلغ  16 هزار تومان و مدت آن از 1 تا 62 روز به انتخاب بیمه گذار( از تاریخ ورود بیمه شده به کشور عراق )، در نظر گرفته شده است. این خدمت جدیدی است که امسال با توجه به نیاز و درخواست زائران اربعین، برای تکمیل پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته شده و این تعهدات تا 5 برابر قابل افزایش است .