به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه حافظ، در نشست رییس شعبه بیرجند بیمه حافظ با رییس منطقه ویژه ماهیرود و بازرگانان افغانستانی تفاهم نامه‌ای با این منطقه ویژه اقتصادی جهت پوشش بیمه‌ آتش‌سوزی تمامی سرمایه‌گذاران و بازرگانان منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود امضا شد.

در این جلسه، بازرگانان افغان مشکلات بیمه‌ای خود در ایران را با رئیس شعبه بیرجند بیمه حافظ در میان گذاشته و از مشورت و ارائه راهکارهای نوین ایشان بهره مند شدند.