به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه حافظ، در این مراسم دکتر محمود دودانگه ضمن خیرمقدم به مدیران و روسای شرکت، آمادگی خود را برای دریافت گزارش و برنامه های آتی مدیران اعلام کرد.
در این مراسم معاونت فنی شرکت ضمن اعلام گزارش اولیه شرایط پرداخت خسارت خودرو به صورت آنلاین را اعلام و روند انجام فعالیت نرم افزار مورد نظر توسط شرکت ایرانیان پوشش را تشریح کرد.
همچنین بخش بازاریابی و روابط عمومی با عنوان مارکام به دلیل هم راستایی فعالیت ها گزارشی از روند فعالیت های خود تاکنون ارائه و درخواست های خود را در راستای همراهی شعب اعلام کردند.
معاونت مالی در بخش بعدی این همایش از شرایط مالی و روند پیش رفت اهداف مالی شرکت اطلاعت لازم را ارائه کرد. معاونت فناوری اطلاعات نیز از روند فعالیت های این حوزه گزارش خود را اعلام کرد.
در ادامه این همایش مدیران و روسای شعب طی نشست هایی نکات و شرایط مورد نیاط را بررسی و در زمینه های مختلف بحث و گفتگو کردند.