به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه میهن؛ در این جلسه سیدهادی شیخ الاسلامی مدیرعامل از ساختار سازمانی جدید که به پیشنهاد او و تصویب اعضای هیئت مدیره شکل گرفته است، خبر داد و گفت این تصمیم بر اساس الزام نهادهای بالادستی و سازمان بورس با هدف ساماندهی و سرعت بخشیدن به اصلاح و اجرای فرایندهای شرکت صورت گرفته است.
شیخ الاسلامی تغییرات و جابجایی تعدادی از مدیران ستادی را یک امر طبیعی و لازمه پویایی این مجموعه دانست وگفت این تغییرات با هدف پویایی و سرعت بخشیدن به امور شرکت و تکلیف حاکمیت شرکتی صورت گرفته و به هیچ وجه نشانه ناکارآمدی یک مدیر نیست. وی ضمن قدردانی از اعضای هیئت مدیره و مدیران حاضر در جلسه، گفت: قدرت بخشیدن به بخش بازاریابی که در قالب یک مدیریت مستقل و زیر نظر مدیرعامل فعالیت خواهد کرد یکی از این تغییرات است و تیم بازاریابی و فروش روی بازارهای قابل جذب برای بدنه بیمه میهن متمرکز خواهد شد.
وی افزود در ساختار جدید، مدیریت امور شعب، بازاریابی و شبکه فروش به دو مدیریت امور شعب و نمایندگان و مدیریت بازاریابی و فروش تغییر نام یافته است؛ تغییر دیگر در معاونت مالی، اقتصادی و توسعه سرمایه انسانی است که به معاونت مالی، اقتصادی و برنامه ریزی تغییر نام یافت. وی همچنین از تفکیک مدیریت سرمایه انسانی و پشتیبانی از معاونت مالی و اقتصادی و برنامه ریزی خبر داد و گفت این مدیریت نیز به صورت مستقل و ذیل مدیریت عامل عمل خواهد کرد.
مدیرعامل بیمه میهن گفت این ساختار موقتی است و ساختار اصلی و جدید که با توجه به مأموریت های شرکت برای توسعه امور پیش بینی و تعریف شده، پس از تعیین اعضای جدید هیئت مدیره مشخص و اعلام خواهد شد.
در این جلسه آقایان حمیدی رئیس و مصطفوی عضو هیئت مدیره و همتی بازرس ویژه و مشاور مدیرعامل نیز به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با وضعیت شرکت و ساختار سازمانی پرداختند و این تغییرات را برای شرکت لازم و مثبت ارزیابی کردند.
بر اساس ساختار جدید و موقت سازمانی؛ آقایان روح اله پوریا به عنوان معاون مالی، اقصادی و برنامه ریزی، سیدمجتبی کریمی به عنوان مدیر امور شعب و نمایندگان، رحمت خسروی به عنوان مدیر بازاریابی و فروش و محمدرضا منصوری نیز به عنوان مدیر مجتمع مرکزی بیمه میهن منصوب و مشغول به فعالیت شدند.