به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این جلسه علاوه بر ایجاد تعامل و همکاری دو سویه و گسترش روابط بین مجموعه‌ها، موضوع استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و کارگزاری صنعت و معدن در صنایع استان، ارائه هر گونه خدمات در زمینه بورس کالا به مشتریان، شرکت‌ها و افراد حاضر در جلسه نیز مطرح شد.

همچنین در این جلسه با توجه به مشکل تأمین منابع مالی استان خراسانی شمالی و بجنورد به شرح روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ارایه امکان تامین منابع از طریق اوراق بدهی (اوراق گام , اخزا , اوراق مرابحه و ...) پرداخته شد و به نقش خدمات کارگزاری بانک صنعت در حوزه تامین منابع مالی نیز اشاره گردید.
در این نشست علاوه بر ارایه خدمات کارگزاری بانک صنعت و معدن در حوزه تامین مالی به عملکرد قابل توجه بورس کالا و نقش و جایگاه کارگزاری در بورس کالا اشاره گردید که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.
همچنین در جلسه یادشده مقرر شد از این پس کارگزاری با هدف شرح و ارائه خدمات خود در بخش های مختلف حضور خود را تقویت نماید و تعاملات بیشتری با فعالان بخش های مختلف صنعتی و نهادهای ذیربط داشته باشد.