به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی، مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت می‌توانند از طریق پشخوان مجازی رسالت به آدرس زیر نسبت به وکالتی نمودن حساب خود بابت طرح مورد نظر (سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان - خودروهای داخلی) به صورت غیرحضوری اقدام نمایند.

متقاضیان باید مبلغ یکصد میلیون تومان موجودی حساب داشته باشند.
راهنما حساب وکالتی(سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان - خودروهای داخلی)

https://pwa.rqbank.ir    پیشخوان مجازی رسالت