به گزارش اکونا پرس،

رییس هیات مدیره بیمه ایران افزود شرکتها بنا به دلایل متعدد از جمله تمایل سهامداران معمولا در پرداخت خسارت به مردم دچار نقصان و ضعف هستند اما ما در بیمه ایران با طراحی سیستم های پرداخت الکترونیک و برخی خسارت توانسته این گامهای بزرگی برداریم و آماده تعطیل کردن شعبات خسارتی و پرداخت خسارت به مردم  در بستر سامانه بیمه ایران من در محل هستیم.
شریفی با اشاره به زلزله خوی ضمن تسلیت به حادثه دیدگان ، حضور به موقع کارشناسان بیمه ایران در محل و پرداخت خسارت مردم را ناشی از توانگری مالی و فنی بالای دانست و اضافه کرد با هدایت هیات مدیرع شرکت در اربعین نیز شاهد خدمت رسانی بی منت و گسترده به زائرین بودیم.