به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سپ، در این جلسه آقای ولی ضرابیه به عنوان رییس مجمع، آقایان نوید رهگذر و یوسف علی شریفی به عنوان ناظرین مجمع و آقای نوید کاوه به عنوان دبیر مجمع، هیات رییسه مجمع را تشکیل دادند.

احسان ترکمن مدیرعامل سپ بخش اصلی سخنان خود را به فعالیت‌ و دستاوردهای سال مالی قبل و برنامه‌های آتی سپ در حوزه های مختلف اختصاص داد. مدیرعامل سپ با اشاره به مهمترین شاخص‌های عملکرد این شرکت، عملکرد کلی شرکت به خصوص در حوزه عملیات و مالی را با توجه به صنعت و رقبا بسیار مطلوب و مناسب ارزیابی کرد.

پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و نظر حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از ۲۷۵ ریال سود خالص محقق شده هر سهم ۹۰ ریال معادل ۳۳ درصد برای هر سهم توزیع شود و مابقی سود برای افزایش سرمایه به سود انباشته منتقل شود.

همچنین براساس این گزارش سود سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه گذاری ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد.

مجمع در پایان نسبت به تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و انتخاب اعضای هیئت مدیره رای داد.