مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان که به تازگی بر کرسی مدیریت این مجموعه تکیه زده، از استرداد و تهاتر مبلغ یک هزار و 322 میلیارد ریال از سازمان امور مالیاتی خبر داد و در پی آن "ذوب" متوقف شد.

به گزارش اکوناپرس، منصور یزدی زاده، مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان با ارسال نامه شفاف سازی استرداد و تهاتر مبلغ 1.322.048.074.704 ریال را از سازمان امور مالیاتی افشا کرد.

بر اساس اطلاعات موجود، این مبلغ در فاصله زمانی دی سال 95 تا پایان فروردین سال 96 توسط سازمان امور مالیاتی از حساب های شرکت و سهامداران یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان خصوصی سازی برداشت و به حساب خزانه وایز شده بود. در پی این برداشت مبلغ مذکور، بدهی های مالیاتی شرکت در سال 96 در مجموع به مبلغ چهار هزار و 94 میلیارد ریال تسویه و با ماطلبات سازمان تامین اجتماعی از دولت تهاتر شد اما در زمان توسیه و تهاتر به دلیل واریز این مبلغ به حساب رابط خزانه این مبالغ در محاسبات لحاظ نشد.

این شرکت پس از تهاتر بدهی های مالیاتی قطعی خود با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت مکاتبات لازم جهت استرداد مبلغ فوق را آغاز کرد و در نهایت پس از پیگیری های متعدد کل اصل بدهی های عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی سنوات سال 91 تا پایان 96 شرکت به مبلغ یک هزار و 171 میلیارد ریال و مبلغ 151 میلیارد ریال مربوط به قسمتی از جرایم دیرکرد با مبلغ برداشت شده تهاتر و مقرر شد مابقی جرائم به مبلغ حدود 571 میلیارد ریال بخشوده و کلیه چک های برگشتی شرکت نزد سازمان امور مالیاتی کشور برگشت داده شود.

در پایان این گزارش می افزاید، با اعلام پیغام ناظر بازار فرابورس توقف نماد معاملاتی شرکت ذوب آهن اصفهان تا دور روز معاملاتی به طول می انجامد.