دو نامه شفاف سازی از شرکت های قاسم ایران و صنایع کاشی و سرامیک سینا منتشر شد و هر یک از رویدادی مهم در شرکت خبر دادند.

 به گزارش اکوناپرس، شرکت قاسم ایران از برنامه های خود جهت واگذاری برخی از دارایی هایش واقع در شهر بندر عباس رونمایی کرد و شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا نیز در نامه افشای اطلاعات خود تعدیل منفی 43 درصدی سود را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، شرکت قـاسم ایران در نظر دارد ملـک خود را به صورت انبـار تجاری با مساحت 9.700 واقع در شـهر بندرعباس و همچنین دو باب ملک تجاری واقع درشـهر بنـدرعباس را از طریق مزایـده واگذار کند. این مزایده در تاریخ 28 خرداد ماه جاری برگزار می شود و مهلت شـرکت در مزایده های مذکور تا تاریخ چهارم تیرماه و 28 خرداد ماه امسال تعیین شده است.

علاوه بر این، شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در پایان دوره عملکرد 12 ماهه سال مالی 96 مبلغ 84 میلیارد و 605 میلیون ریال سود خالص بدست آورد و این در حالی است که پیشتر 150 میلیارد و 620 میلیون ریال سود خالص برآورد کرده بود. بر این اساس، سود هر سهم "کساوه" 160 ریال در پایان دوره مذکور محاسبه می شود و این مجموعه نتوانست در سال مالی 96 به سود برآوردی 284 ریالی دست یابد.

این مجموعه فعال در گروه کاشی و سرامیک در خصوص عوامل کاهش سود 43 درصدی سود عنوان کرد: کاهش حاشـیه سود ناویژه به علت فروش بخشـی از موجودی محصول تولید سال های گذشـته با نرخ پایین تر از متوسط قیمت فروش محصولات جدیـد به دلیل قدیمی شدن طرح محصولات با هدف اجتناب از انباشت موجودی محصول اتفاق افتاده است.