با اعلام پیغام ناظر فرابورس ۱۰ درصد از سهام شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور برای اولین بار در فرابورس عرضه شد و هر سهم این شرکت یک هزار و 524 ریال قیمت خورد.

به گزارش اکوناپرس، در جریان معاملات روز جاری دومین عرضه اولیه فرابورس در سال جاری با عرضه 40 میلیون سهم شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور معادل  10 درصد از سهام آن انجام شد.

بر اساس این گزارش، در حالی که مقرر شده بود تا در جریان انجام برنامه عرضه اولیه "زبینا" به هر کد حقیقی و حقوقی 800 سهم اختصاص یابد، اما پس از انجام این برنامه در نهایت به هر کد 341 سهم تعلق گرفت. بر این اساس، بیش از 119 هزار سهامدار حقیقی و حقوقی در این برنامه مشارکت کردند. همچنین عرضه اولیه "زبینا" دومین عرضه اولیه فرابورس و سومین عرضه اولیه بازار سرمایه در سال جاری به شمار می رود.

این مجموعه با سرمایه 400 میلیارد ریال در دوره عملکرد 12 ماهه اسفند 96 مبلغ 141 ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخت که این رقم نسبت به دوره مشابه سال مالی 95 با رشد 12 همراه شده است. علاوه بر این، مجمع عمومی عادی سالیانه سهاداران این شرکت برای سال مالی 96 روز پنج شنبه مورخ 28 تیر ماه جاری برگزار می شود.