به گزارش اکونا پرس،

 معامله یک محموله قراضه سنگین انگلیس در ۳۳۲.۵ دلار هر تن سی اف آر انجام گرفت که معادل ۳۳۸ دلار شاخص موسسه پلاتس می باشد. همین معامله میانگین قیمت بازار را پایین تر آورد.

اخیرا قیمت قراضه وارداتی در ترکیه رشد ناگهانی داشته و فعالین بازار به دنبال علل اصلی چنین رشد قیمتی هستند.

گرچه همیشه این وقت از سال افزایش قیمت هایی مشاهده می شود ولی این روند اخیرا دور از پیش بینی بوده است. در این بین قیمت فعلی قراضه سنگین وارداتی از حوزه دریای بالتیک در ترکیه ۳۳۵ تا ۳۳۶ دلار هر تن سی اف آر و  قراضه سنگین امریکا ۳۴۱ دلار هر تن سی اف آر می باشد. بعید است قیمت قراضه امریکا بالاتر برود چون اخیرا رشد زیادی داشته است.