به گزارش اکونا پرس،

لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی آتی (دوشنبه 98/07/01)، در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 600،000 کیلووات برق توسط شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر برای دوره تحویل روزانه مهر عرضه خواهد  شد.

خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، در بازار عمده فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/07/30گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/07/04پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.