به گزارش اکونا پرس،

به گفته محمدرضا معتمد رئیس کارگروه تامین مالی جمعی این ‌4 متقاضی شامل شرکت‌های سامانه نگار آتنا (دونگی)، گروه پیشگامان کارآفرینی ‌کارن (کارن کراد)، گروه نوآوری ‌مالی پارس (پارس فاندینگ) و مشاور ‌سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک) هستند که توانستند موافقت اصولی فعالیت از کارگروه ارزیابی ‌را پس از تکمیل، بررسی و تأیید مستندات از جمله مدل ‌کسب‌وکار، اطلاعات ثبتی و سوابق اجرایی شرکت، ‌سهامداران، مشخصات و سوابق تحصیلی و شغلی اعضای هیات مدیره و ‌مدیرعامل، به دست آورند.‌

پیش‌نیازهای اخذ مجوز فعالیت و شروع تامین ‌مالی جمعی چیست؟

معتمد در مورد پیش‌نیازهای اخذ مجوز فعالیت با تاکید بر اینکه متقاضیان عاملیت تامین مالی جمعی باید ‌پس از اخذ موافقت اصولی، 5 مرحله را به منظور دریافت مجوز فعالیت و شروع تامین ‌مالی جمعی طی کنند، ‌گفت: باید حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت موافقت اصولی، سکوی عامل راه‌اندازی شود ضمن آنکه ‌الزامات فنی و مقررات ‌اعلامی دبیرخانه کارگروه ارزیابی فراهم و به سامانه جامع تامین مالی جمعی فرابورس ‌ایران متصل شود.‌

وی مرحله بعد را در صورتی که نهاد مالی مستقیما اقدام به عاملیت نکند، قرارداد عاملیت با نهاد مالی مجاز ‌شامل شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاری‌ها و شرکت‌هایی با موضوع فعالیت ‌سبدگردانی یا مشاوره ‌سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود که نمونه قرارداد عامل با ‌متقاضی باید به دبیرخانه کارگروه ارزیابی ارائه شود.‌

به گفته رئیس کارگروه تامین مالی جمعی در ادامه لازم است اطلاعات حساب بانکی مربوط به تامین مالی ‌جمعی به دبیرخانه کارگروه ارزیابی ارائه شود.‌

‌ معتمد با بیان اینکه همچنین لازم است عامل تامین مالی جمعی از میان حسابرسان معتمد سازمان بورس و ‌اوراق بهادار، حسابرس را انتخاب کند، افزود: علاوه بر این‌ها سایر موارد مربوطه مطابق دستورالعمل تامین مالی ‌جمعی و یا نظر کارگروه ارزیابی باید رعایت شود.‌

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در نهایت یادآور شد: پس از موفقیت تامین مالی ‌متقاضی از طریق سکوهای دارای مجوز، صاحبان کسب‌وکار باید گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی ‌طرح یا ‌طرح‌های خود را با توجه به مواردی که در پیوست فراخوان عمومی ثبت نام عاملین ذکر شده است، تهیه ‌کنند و از طریق ‌سکوی عامل به اطلاع عموم برسانند.‌