به گزارش اکونا پرس،

َبه نقل  از روابط عمومی بورس انرژی،زمان تحویل این محموله ۲۱ مهر ماه ۹۸ از فوب عسلویه تعیین شده است.

واریز 10 درصد بهای تقریبی معامله توسط خریدار به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی پیش از انجام معامله الزامی می باشد. 

شیوه تسویه به صورت نقدی و یا تسویه با تضمین می باشد و ارائه تضامین بانکی( ضمانت نامه ) توسط خریدار به میزان 100 درصد بهای معامله در مهلت تسویه حساب ( حداکثر 3 روز پس ازََ انجام معامله) به نحوی که بانک گشایش کننده تضامین مذکور، پرداخت میزان دقیق وجه معامله بر اساس مقدار محموله تحویلی مندرج در بارنامه را در سررسید یک ماه پس از تاریخ آخرین روز دوره بارگیری اولیه(تا سقف مبلغ ضمانتنامه)مربوط به هر معامله را تعهد و تضمین نماید.

بانک ملت شعبه فردوسی شمالی کد 62240 ، بانک سپه شعبه پل کالج و بانک تجارت شعبه تخصصی بورس آماده همکاری ویژه در خصوص ارائه ضمانت نامه بانکی به منظور تسویه معاملات این محصول می باشد .

همچنین واریز 9 درصد ارزش معامله به عنوان مالیات بر ارزش افزوده توسط خریدار به حساب 17692666 نزدبانک تجارت شعبه نفت کد 176 به نام شرکت ملی نفت ایران طی مهلت تسویه الزامی می باشد.

لازم است واریز مبالغ با نام شرکت خریدار باشد و موضوع واریز به طور دقیق روی فیش های واریزی قید گردد. 

چنانچه مالیات بر ارزش افزوده در قانون سال 97 افزایش یابد خریدار موظف است مابه التفاوت آن را در هر زمانی که مشخص شود به حساب معرفی شده از سوی امور مالی شرکت ملی نفت ایران واریز نماید.