به گزارش اکونا پرس،

همچنین امروز در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در نماد "سنفت981"، تعداد 500 قرارداد به ارزش بیش از 4  میلیارد و  819 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

 خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/09/22 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/26، 98/08/27و 98/08/28پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.

 لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی آتی (شنبه 98/08/25) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 130،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت های تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، نیروگاه پرند مپنا و نیروگاه آبادان برای دوره تحویل روزانه آبان و ماهانه آذر عرضه خواهد شد.