به گزارش اکونا پرس،

همچنین، در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در نماد " سنفت 985" تعداد 250 قرارداد به ارزش بیش از 2 میلیارد و 445 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، در بازار عمده فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/11/16 و 98/11/17 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/10/21 و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 98/10/21در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.

لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی آتی (چهار شنبه 98/10/18) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 300،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر برای دوره تحویل روزانه دی عرضه خواهد شد.