به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، اوراق یاد شده بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بانی منتشر می‌شوند و موضوع انتشار این اوراق تامین مالی دولت بوده و دارایی مبنای انتشار این اوراق نیز منافع و درآمدهای مالیاتی آتی دولت خواهد بود.‎ این اوراق دارای سررسید 42 ماهه بوده و دوره‌های پرداخت سود آن 6 ماه یکبار است.

لازم به ذکر است که در این پذیره نویسی، خزانه‌داری کل کشور متعهد تسویه اصل و فرع اوراق است و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت‌ها خواهد بود. همچنین این اوراق فاقد بازارگردان بوده و تمامی کارمزدها و هزینه‌های پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد.

از ابتدای سال 1398 تاکنون تامین مالی 193 هزار میلیارد ریالی دولت از طریق فروش اوراق منفعت در فرابورس محقق شده است و در صورت فروش تمام صکوک اشاره شده در این چهار نماد نیز مجموع انتشار نقدی اوراق منفعت به 240 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی اقتصاد کشور بوده و به اذعان بسیاری از کارشناسان بهره‌مندی از ظرفیت بازار سرمایه و تعمیق بازار بدهی، یکی از مهمترین ابزارهاست.