به گزارش اکونا پرس،

خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/03/09گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/02/14, 99/02/15 و 99/02/16پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.

در جلسه معاملاتی آتی (شنبه 99/02/13) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 140،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر برای دوره تحویل هفتگی اردیبهشت عرضه خواهد شد.