به گزارش اکونا پرس،

همچنین، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در نماد پرند 27،500 گواهی از گواهی‌های این صندوق با ارزش بیش از 147 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/03/13گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/02/18پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.